Vaccinaties

Hepatitis-A

Hepatitis- A is een ontsteking van de lever, die wordt veroorzaakt door het hepatitis-A virus. Het is een veel voorkomende virusinfectie onder onbeschermde reizigers. Jaarlijks worden zo’n 10 miljoen mensen met het hepatitis-A virus besmet. De kans dat u, als reiziger uit Nederland in een risicogebied besmet wordt met dit virus, is 40 maal groter dan die op een buiktyfus-infectie en zelfs 800 maal groter dan de kans op een cholera-infectie. Besmetting kan vooral plaatsvinden in een omgeving waar de hygiene en sanitaire voorzieningen te wensen over laten. U kunt hepatitis-A, waar u gemiddeld 4 tot 6 weken zeer ziek van kunt zijn, voorkomen door zorgvuldige hygienische maatregelen en vaccinatie.

Hepatitis B

Bij een lang verblijf in een land waar hepatitis-B veel voorkomt, kunt u het hepatitis-B virus oplopen. Deze ontsteking van de lever, die zelfs kan ontaarden in levercirrose en leverkanker, wordt veroorzaakt door het hepatitis-B virus. Hepatitis-B is zeer besmettelijk (wel 100 maal meer besmettelijk dan het AIDS virus) en gemakkelijk overdraagbaar door o.a. bloed, bloedproducten, en (wisselend) seksueel contact. Een andere vergelijking met het AIDS virus leert ons dat er wereldwijd ongeveer 10-12 miljoen mensen met het AIDS virus geinfecteerd zijn, terwijl er ongeveer 2 miljard (2000 miljoen mensen) met het hepatitis-B virus geinfecteerd zijn. Hepatitis-B kunt u voorkomen door veilig vrijen en door vaccinatie. Vaccinatie wordt aanbevolen bij een verblijf langer dan 3 maanden of wanneer u risico loopt door beroep of door gedrag (wisselend seksueel contact).

Difterie tetanus polio

Difterie is een ziekte die wordt overgebracht door hoesten van patienten of gezonde mensen, die de bacterie bij zich dragen. Tetanus wordt veroorzaakt door de tetanus-bacterie. Deze komt voor in de grond en kan u via wonden of wondjes infecteren. Polio wordt veroorzaakt door een virus dat voorkomt in de ontlasting van zieke of herstellende mensen en dat in het milieu (b.v. in het drinkwater) terecht komt. Deze drie ziekten kunt u voorkomen door vaccinatie.

Buiktyfus

Buiktyfus is een bacteriele infectie. Overdracht van buiktyfus vindt plaats door besmet vloeistof of water. Risico loopt men vooral in gebieden waar de hygienische voorzieningen en de controle op de voorbereiding van voedsel onvoldoende is. Verschijnselen zijn koorts, algemene malaise, hoofdpijn, obstipatie, soms bloederige diaree, later bewustzijnsstoornissen, soms uitslag op borst en buik. Ziekenhuisopname is in de meeste gevallen noodzakelijk. Manieren om besmetting te voorkomen, zijn het zeer streng naleven van hygienische voorschriften, controle op de bereiding van levensmiddelen en vaccinatie. Vaccinatie kan geschieden door middel van een injectie of het innemen van capsules.

Gele koorts

Gele koorts is een ernstige infectieziekte, die veroorzaakt wordt door een virus. Gele koorts kan in 30% van de gevallen dodelijk verlopen Het virus wordt overgebracht door een muggesoort. U kunt gele koorts eenvoudig voorkomen door vaccinatie. Voor een aantal landen is dit zelfs verplicht.

Cholera

Cholera wordt veroorzaakt door met bacterie (Vibrio cholerae) besmet water of voedsel. Infectie komt vooral voor bij slechte hygienische omstandigheden. De verschijnselen zijn plotseling diaree en braken. De ontlasting wordt waterdun zonder pijn of krampen. De zgn. “rijstewaterontlasting” wordt in grote hoeveelheid en frequent geloosd. Bij een snelle en goede behandeling herstelt de patient in enkele dagen. Preventie bestaat hoofdzakelijk uit hygienische maatregelen. Wees voorzichtig met wat je eet en drinkt. Geen rauw vlees, vis, zeevruchten, geen rauwe groentes of salades. Medisch gezien is vaccinatie tegen cholera overbodig. De bescherming is gering en van korte duur. Bovendien geeft vaccinatie veel bijwerkingen. Landen die een vaccinatiebewijs eisen, doen dit o.m. om de import van cholera te voorkomen. Er wordt volstaan met een getekende en officieel gestempelde verklaring “cholera not indicated”. Dit geldt met name voor personen die Afrika* willen bezoeken. * Ten zuiden van de Sahara en ten noorden van de republiek Zuid Afrika.

Deze informatie komt van de site www.gezondopreis.nl