MALARIA

Wat is malaria?

Malaria is een van de meest bedreigende infectieziekten in de (sub)tropen en wordt veroorzaakt door een malariaparasiet. Er zijn 4 vormen van malaria. Malaria tropica is de meest gevaarlijke vorm en kan onbehandeld binnen enkele dagen tot weken tot de dood leiden. De andere vormen zijn ,goedaardig, maar kunnen na maanden tot enkele jaren nog aanvallen veroorzaken. De parasiet wordt van mens op mens overgebracht door een steek van de malariamug (Anopheles).

Wat zijn de verschijnselen?

De eerste verschijnselen die optreden zijn koorts, koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn. Vaak worden deze verschijnselen voorafgegaan door een grieperig gevoel.

Hoe krijgt u malaria?

Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet die wordt overgebracht door een steek van de malariamug (Anopholes). De parasiet vermenigvuldigt zich eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen. Ongeveer 8-10 dagen na de steek kunnen de eerste verschijnselen optreden.

malaria

Een malaria mug.

Waar zijn de risicogebieden?

Malaria komt met name voor in (sub)tropische gebieden, daar waar het warm en vochtig is. De malariagebieden bevinden zich in heel West, Centraal, Oost Afrika(b.v Gambia, Kenia, Ghana) en delen van Zuid Afrika(b.v Krugerpark) Zuid Oost Azie« b.v Vietnam en delen van Indonesie« en Zuid Amerika (b,v Amazonegebied en Suriname).Boven de 2.000 meter is malaria zeldzaam.

malaria map

Gebieden waar malaria veel voorkomt.

Hoe kunt u malaria voorkomen?

U kunt malaria voorkomen door de volgende maatregelen te nemen:

  • Door u te beschermen tegen muggenbeten (algemene maatregelen)
  • Door het gebruik van antimalariamiddelen (malariatabletten);
  • Door bij verschijnselen zo snel mogelijk naar een arts te gaan(malariasymptomen)

klamboe

Een klamboe beschermt tegen muggen en ander ongedierte.

Algemene maatregelen

De malariamug is vanaf zonsondergang tot zonsopgang actief. In deze periode kunt u de volgende maatregelen tegen muggenbeten nemen:

  • Draag bedekkende kleding (lange broek, lange mouwen, schoenen en sokken) en smeer de onbedekte huid in met muggenolie of een muggenstift welke DEET bevat;
  • Zorg ervoor dat u in een muggenvrije kamer slaapt of onder een goedsluitende geimpregneerde klamboe en gebruik indien mogelijk de airconditioning.

Malariatabletten

In Nederland brengt de Landelijke Coordinatiecentrum Reizigersadvicering(LCR) een zogenaamde ,landenlijst, uit en geeft advies over welke malariatabletten in een bepaald land of gebied geslikt moeten worden. De LCR houdt rekening met de verblijfsduur, de resistentie(ongevoeligheid0 van de parasiet en de mogelijke bijwerkingen van de malariatabletten. Dit advies wordt door ons als Travel Clinic gehanteerd en is primair gericht op het voorkomen van malaria tropica.

Het op goede manier slikken van de juiste tabletten, in combinatie met de algemene maatregelen tegen muggenbeten, geeft de beste bescherming tegen malaria.

mal_pills

Een van de vele typen malaria pillen.

Malariasymptomen

Tijdens u reis kunt u toch malaria krijgen, ook als u trouw uw malariatabletten heeft geslikt. Malaria kan zich voordoen als hevige aanvallen met koude rillingen en hoge koorts, maar ook als een griepje met hoofdpijn en zonder duidelijke koorts. Daarom moet u bij koorts of griep die langer dan twee dagen aanhoudt, denken aan malaria. Ga tijdens u verblijf in de tropen zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis, of u neemt volgens voorschrift een noodbehandeling.

N.B. dus elk griepje, ook binnen 2 maanden na terugkeer in Nederland, kan een beginnend malaria(tropica) zijn!!